Historie

Publisert av den oktober 16, 2014 i Knutehytta | 0 kommentarer

Knutefjellets hjerte siden 1929

Opprinnelig ble hytta bygget for Kongsberg Idrettsforening.
Arbeidet med hytta ble satt i gang etter tegninger av arkitekt Herman Bacher, og Søndag den 2. februar 1929 ble hytta høytidelig innviet.
De totale kostnader for den ferdige hytta beløp seg til 55.000 kroner, som også omfatter innbo verd 10.000 kroner. Finansieringen ble ordnet ved at interesserte tegnet andelsbrev. Foreningen fikk også en stor gave fra Tinius Olsen.
Hytta ble godt besøkt, og det ble tidlig klart at den ikke bare kunne drives som en foreningshytte. Det ble satt opp spesielle ‘skitog’ til Meheia fra Oslo, og på søndager i skisesongen kunne antall besøkende på Knutehytta komme opp i to tusen.

Det ble opparbeidet gode skiløyper mellom byen og Knutehytta. Mange av byens folk gikk på ski opp fra Kongsberg, og tok gjerne turen innom Knutehytta før de dro hjem 070-462 igen. Eriksløypa og Kemnerløypa er kjente begrep for Kongsbergfolk.
Etter hvert kom det bilvei fram til hytta, slik at de som ønsket en tur til fjells uten å gå på ski fikk anledning til det.
Det har vært mange bestyrere på Knutehytta i årenes løp, og det har gått opp og ned med driften.
I 1968 ble hytta stengt, og det gikk nesten tre år før dørene igen ble åpnet for publikum.
Den 25. mars 1969 ble driften av Knutehytta omdannet til aksjeselskap. I Knutehytta A/S er Kongsberg Idrettsforening den største aksjonæren.

Sommeren 2005 overtok Kongsberg Skisenter som eier av Knutehytta. Siden overtakelsen er det foretatt en del utbedringer, som for eksempel nytt tak og restaurering av uthusene. Med overtakelsen av hytta ønsker Skisenteret sikre hytta, som en viktig del av Knutefjell for VCP-550 framtiden. Hytta er nå igjen godt besøkt av turister og benyttet til selskapeligheter av alle slag. Med økt fokus på trim og trivsel utendørs tror vi den har mange hundre, gode år, foran seg.

Vi er derfor stolte av å nå kunne si:

Velkomen til de neste 76 årene med Knutehytta!

Personvern