32 71 70 70

Heiskort

Her er våre priser og vilkår for heiskort

Sjekk også ut våre fordelaktige priser på sesongkort. Klikk her!

Type Voksen 16-65 Barn 7-15, Senior 66+
Drop-in (heldags dagspass) 425 355
Drop-in 2 (heldags dagspass – 2 sammenhengende dager) * 725 585
Drop-in 3 (heldags dagspass – 3 sammenhengende dager) * 1025 815
Påfølgende dag ** 300 230
3-timer 380 310
Klippekort (10 heisturer) 620 550
Skiband (hverdager gratis) 100 100
Enkelttur 100 100
Keycard 85 85
Student – høyere utdanning (ikke i helg og skoleferie) *** 250
Barn under 7 år **** GRATIS GRATIS
Skoleskidag fra 200,-
2 for 1 hver fredag (ikke i skolens ferier)

* Prisen gjelder for påfølgende og sammenhengende dager.

** Har du lyst til å stå en dag til? Husk å komme innom velkomstsenteret før du drar for lading for påfølgende dag.

*** Du må fremvise studentbevis med betalt semesteravgift til høyere utdanning. Gjelder ikke for VGS-elever og ikke i skolens ferier.

**** Barn under 7 år kjører gratis, men må kjøpe Keycard til 85,- dersom de ikke har dette fra før.

Vi gleder oss og ser frem til en fin sesong!

Påbudt med hjelm, for din sikkerhet!

Vilkår for heiskort

Alpinanleggenes Landsforening nr. 8/99
RETNINGSLINJER FOR BRUK AV HEISKORT

TYPER HEISKORT

  • Dagskort eller flerdagerskort gjelder i ordinær åpningstid for den eller de datoer som er angitt på kortet.

  • Sesongkort gjelder i ordinær åpningstid fra vintersesongens begynnelse til sesongslutt.

  • Årskort gjelder i ordinær åpningstid i 12 måneder til og med den dato som er angitt på kortet.

  • Klippekort og punktkort gjelder til påstemplet gyldighetsdato på kortet.

ANVENDELSE AV HEISKORT

  • Heiskort – unntatt klippekort og punktkort – er personlige og kan ikke overdras til andre. Overtredelse kan medføre at kortet inndras. Brukeren skal kunne legitimere at han er rettmessig innehaver av kortet. Kortet skal uoppfordret vises ved kontroll.

  • Tapt heiskort erstattes kun med et nytt kort når personlige data er registrert i forbindelse med kjøp av kortet og kortet lar seg sperre. Anleggseier gis anledning til å ta et administrasjonsgebyr i forbindelse med utstedelsen av nytt kort.

  • Skader på heiskort ved normal bruk gir rett til utstedelse av nytt kort.

  • Ved kjøp av heiskort skal det fremgå hvilke heiser og nedfarter som er i drift.

REFUSJON VED SYKDOM ELLER SKADE

  • Ved sykdom eller skade vil kortbrukeren være berettiget til en forholdsmessig refusjon av kortutgiftene for den tid kortet ikke kunne benyttes. Skaden eller sykdommen skal på anmodning dokumenteres gjennom legeerklæring. Kortet skal tilbakeleveres så raskt som mulig.

ERSTATNING FOR TINGSKADER I OPPFARTEN

  • Ved skader på ting (klær, utstyr osv) i oppfarten som ikke skyldes uaktsomhet fra kortbrukers side, vil kortbruker være berettiget til erstatning for økonomisk tap så sant​ ikke tredjemann er ansvarlig for den oppståtte skade. Slike skader må umiddelbart meldes anleggseier slik at skadeårsak og skadeomfang kan fastlegges og forslag til skadegodtgjørelse fremsettes av anleggseier.

NSHF (nå ALF)
1999

 

Hva skjer om du bryter reglene?

Heiskortet er personlig og kan ikke benyttes av andre.

Mistet kort erstattes ikke. Ingen returrett.

Ved misbruk eller brudd på anleggets regler kan kortet inndras på stedet. Dette gjelder regler rundt heiskort, samt brudd på skilting og sperring i bakkene.

Heiskort kan også bli inndratt ved vesentlig overtredelse av Skivettreglene, samt i forbindelse med skikjøring i beruset tilstand.

Misbruk av heiskort kan medføre tilleggsgebyr eller politianmeldelse.