32 71 70 70

Sesongkort

Her er våre priser og vilkår for sesongkort
2020/2021 – ordinære priser
Barn 0-7 Gratis
Barn 7-15 3.990,-
Voksen 16-65 4.990,-
Senior 66+ 3.990.-
Familie (Inntil 5 stk) 15.000,-
Keycard 85,-

For sesongen 2020/21 lanserer vi sesongkortfordeler. Unike fordeler for deg som har sesongkort. Komplett liste over sesongkortfordeler lanseres rundt sesongstart. Akkurat nå har vi lagt ut 500 kort til halv pris i nettbutikken grunnet at vi måtte stenge ned tidlig i år. Vær rask!

Barn under 7 år får gratis sesongkort, disse hentes i luke og kan ikke bestilles online. Om barnet fyller 7 år etter 31.12.2020 må det kjøpes sesongkort. I familiepakken kan barn være opptil 19 år, og alle familiemedlemmene må bo på samme adresse.

Påbudt med hjelm, for din sikkerhet!

Vilkår for heiskort

Alpinanleggenes Landsforening nr. 8/99
RETNINGSLINJER FOR BRUK AV HEISKORT

TYPER HEISKORT

 • Dagskort eller flerdagerskort gjelder i ordinær åpningstid for den eller de datoer som er angitt på kortet.

 • Sesongkort gjelder i ordinær åpningstid fra vintersesongens begynnelse til sesongslutt.

 • Årskort gjelder i ordinær åpningstid i 12 måneder til og med den dato som er angitt på kortet.

 • Klippekort og punktkort gjelder til påstemplet gyldighetsdato på kortet.

ANVENDELSE AV HEISKORT

 • Heiskort – unntatt klippekort og punktkort – er personlige og kan ikke overdras til andre. Overtredelse kan medføre at kortet inndras. Brukeren skal kunne legitimere at han er rettmessig innehaver av kortet. Kortet skal uoppfordret vises ved kontroll.

 • Tapt heiskort erstattes kun med et nytt kort når personlige data er registrert i forbindelse med kjøp av kortet og kortet lar seg sperre. Anleggseier gis anledning til å ta et administrasjonsgebyr i forbindelse med utstedelsen av nytt kort.

 • Skader på heiskort ved normal bruk gir rett til utstedelse av nytt kort.

 • Ved kjøp av heiskort skal det fremgå hvilke heiser og nedfarter som er i drift.

REFUSJON VED SYKDOM ELLER SKADE

 • Ved sykdom eller skade vil kortbrukeren være berettiget til en forholdsmessig refusjon av kortutgiftene for den tid kortet ikke kunne benyttes. Skaden eller sykdommen skal på anmodning dokumenteres gjennom legeerklæring. Kortet skal tilbakeleveres så raskt som mulig.

ANSVARSBEGRENSING

 • Skisenteret kan ikke holdes ansvarlig for uforutsette forhold som reduserer tilbudet til kunde når forholdet ligger utenfor skisenteret og som skisenteret ikke kunne forutse eller overvinne følgene av forholdet (Force majeure).

ERSTATNING FOR TINGSKADER I OPPFARTEN

 • Ved skader på ting (klær, utstyr osv) i oppfarten som ikke skyldes uaktsomhet fra kortbrukers side, vil kortbruker være berettiget til erstatning for økonomisk tap så sant​ ikke tredjemann er ansvarlig for den oppståtte skade. Slike skader må umiddelbart meldes anleggseier slik at skadeårsak og skadeomfang kan fastlegges og forslag til skadegodtgjørelse fremsettes av anleggseier.

NSHF (nå ALF)
1999

 

Hva skjer om du bryter reglene?

Heiskortet er personlig og kan ikke benyttes av andre.

Mistet kort erstattes ikke. Ingen returrett.

Ved misbruk eller brudd på anleggets regler kan kortet inndras på stedet. Dette gjelder regler rundt heiskort, samt brudd på skilting og sperring i bakkene.

Heiskort kan også bli inndratt ved vesentlig overtredelse av Skivettreglene, samt i forbindelse med skikjøring i beruset tilstand.

Misbruk av heiskort kan medføre tilleggsgebyr eller politianmeldelse.

50% på sesongkort - kjøp her!

KUN 500 KORT!