32 71 70 70

Vi er opptatt av sikkerheten til våre gjester. Derfor er det påbudt med hjelm i Kongsberg Skisenter.